Om mamasmetode

Marianne Magelssen har utviklet mamasmetode med bakgrunn i sine erfaringer som sykepleier og menneske. 

mamasmetode:

mamasmetode er en samling verktøy som bryter kroppens stressrespons og trigger avspenningsresponsen. De er kroppens AV- knapper: Å puste fullstendig, oppmerksomhet, takknemlighet, vennlighet, å snakke sant og aksept. AV- knappene gir ro og trygghet. De er stressreduserende og fremmer helse. De er gratis og tilgjengelig for hver og en av oss. 

 

De fleste av oss har liten eller ingen kunnskap om hvordan stress virker i kroppen og hva vi kan gjøre for å bryte stressresponsen. Det er en etablert forståelse at langvarig stress skaper sykdom. Sannsynligheten for at jevnlige brudd i stressresponsen vil senke arbeidstakerens/ elevens stressnivå er stort. Dette kan ha betydning for arbeidsfravær/ skolefravær, mestringsevne, prestasjon og helse.

De tre bøkene i serien mamasmetode er viktigere enn de bruksanvisningene du har i skuffen fra før av. Tre vakre, enkle og lettleste bøker, de hjelper deg med å finne av- og på-knappene når du trenger dem, lærer deg hvordan du bygger deg selv sterk, får ned skuldrene og ikke minst; hvordan du overlever i et liv sammen med andre - og når du er alene. 

 

Marianne Magelssen bruker sin bakgrunn som sykepleier som grunnlag når hun avslører enkle sannheter vi har oversett, eller ikke skjønt viktigheten av, og det beste av alt, du trenger bare bruksanvisningen. Resten har du allerede.  

Skjermbilde 2020-03-13 kl. 21.18.39.png