Foredrag- Vær din beste venn

Foredraget «Vær din beste venn» er aktuelt for både ungdom og voksne, og gir verdifull kunnskap om hva det vil si å være menneske, og hvordan vi kan utvikle et sunt og godt forhold til oss selv. 

 

Temaet er svært aktuelt i dag hvor så mange barn, unge og voksne strever med fordømmelse, selvkritikk og negative tanker. Sosiale medier har blitt en forlengelse av egoet vårt, det samme egoet som til daglig står for negativt selvsnakk og selvvurdering. Deltagerne får innsikt og verktøy til å etablere en trygg, vennlig og god relasjon til seg selv.

Hver eneste morgen skal du våkne med deg selv. Hver eneste kveld skal du legge deg med deg selv. Hvert eneste skritt du går, skal du ta i følge med deg selv. Å være i livet på en god, tilstedeværende måte fordrer vennlighet- egenkjærlighet. Når vi er vennlige mot oss selv, er vi autentiske. Vi har tatt oss selv på alvor. Vi tåler hele oss. 

Innhold:

  • Å være sin egen beste venn innebærer at du må tåle hele deg, hvorfor er det så vanskelig? 

  • Hva er egoet?

  • Hva er egentlig tanker?

  • Hva skjer i kroppen når vi er vennlige mot oss selv?

  • Hva kan du gjøre for å få økt trygghet, ro og glede i ditt liv?

  • Hvordan få et godt liv i samhandling med sosiale medier?

  • Hva betyr det å være tilstede i virkeligheten?

Vi lever i to virkeligheter samtidig, den ene styres av egoet, og er tankenes fortelling om virkeligheten. Den andre er selve virkeligheten, det som skjer akkurat NÅ. I vår uvitenhet forholder vi oss ofte mer til tankenes fortellinger og forestillinger enn til selve virkeligheten. Det er ingenting som stjeler mer livsglede, og gir oss mer stress enn våre egne tanker.

Foredraget egner seg for alle som ønsker egenkjærlighet, egentrygghet og tilstedeværelse i eget liv. 

Marianne Magelssen har arbeidet med denne tematikken i mange år, både personlig, som sykepleier og Coach. Foredraget baserer seg på tematikken i den siste boken hennes: «Vær din beste venn.» 

Varighet og omfang tilpasses etter behov. 

Skjermbilde 2020-03-13 kl. 21.35.06.png