mamasmetode:

En samling verktøy som bryter kroppens stressrespons og trigger avspenningsresponsen.

De er kroppens AV- knapper:

Å puste fullstendig, oppmerksomhet, takknemlighet, vennlighet, å snakke sant og aksept.

AV- knappene gir ro og trygghet. De er stressreduserende og fremmer helse. De er gratis og tilgjengelig for hver og en av oss.

Verktøyene presenteres i foredrag og i bøkene: Pust for livet, Vær din beste venn og Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her.

Møt Marianne

Sykepleier, Coach, Mindfulness instruktør, foredragsholder og Forfatter 

Marianne Magelssen er utdannet sykepleier, coach og mindfulness instruktør. Hun arbeider i dag som foredragsholder og forfatter. Hennes arbeid kjennetegnes først og fremst av en profesjonell faglig bakgrunn, enkelthet, og en ærlig, personlig tilnærming.

Hun arbeidet i mange år som sykepleier innenfor akuttmedisin, og har lang erfaring med kritisk syke pasienter og deres pårørende. Fra 1997 til 2003 eide og drev hun førstehjelpsfirmaet Cicerone Førstehjelp. Fra 2003 til 2006 arbeidet hun som produktsjef og salgssjef i legemiddelbransjen.

IMG_3385.jpeg

mamasmetode.no

Lederskap i eget liv

Bryt stressresponsen

Aktiver avspenningsresponsen

Ta i bruk verktøyene du har tilgjengelig

Lederskap i eget liv med mamasmetode.no

"Å puste fullstendig er det viktigste helsegrepet du kan ta."

- mamasmetode.no

"Når livet blir vanskelig trenger du en venn, den vennen bør være deg selv."

- mamasmetode.no

"Når du tar eierskap til egen adferd roer kroppen din seg ned."

- mamasmetode.no